กระเบื้องพร้อมแผ่นดิสก์

ตัวไถพรวนของ Türkaysan ช่วยแบ่งดินได้ดีกว่าแผ่นดิสก์แบบดั้งเดิม และป้องกันความชื้นจากการระเหย

คำแนะนำของทุ่งนาจะไม่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากแต่ละดิสกฺ์ทำงานได้เป็นอิสระจากกันและกัน

การตั้งลูกกลิ้งสามารถทำได้ด้วยลูกสูบไฮดรอลิค นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกกลิ้งวางอยู่บนอุปกรณ์ใน ตำแหน่งการขนส่ง โหลดที่ใช้กับแขนของรถแทรกเตอร์มีอยู่ในระดับอย่างน้อย