เครื่องโรยตัวหมุนแบบโรตารี่

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ Türkaysan ได้พัฒนาเครื่องโรยตัวหมุนแบบโรตารี่ ด้วยเครื่องมือใหม่นี้ความลึกของงานที่ต้องการจะได้รับอย่างแม่นยำ มีการป้องกันดินและป้องกันการกัดเซาะ ความคงตัวของความชื้นและความสามารถในการดูดซับน้ำในดินเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากในการต่อสู้กับวัชพืช การงอกและการงอกของเมล็ดทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับดิน

ขาสปริงแบบแบ่งส่วนทำจากเหล็กสปริงพิเศษที่ผ่านความร้อน มีคุณสมบัติในการสั่นสะเทือนในสภาวะการทำงานภายใต้สภาวะนี้