เครื่องกระจายพืชอาหารสัตว์

เครื่องกระจายพืชอาหารสัตว์ Türkay เราจำหน่ายเพื่อให้รวดเร็วโดยไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ; จึงช่วยให้พืชสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่าหนึ่งครั้งในระหว่างปี เป็นพืชจะถูกเอาออกจากสนาม

จากช่วงเวลาและแรงงานที่มีความกว้างทางธุรกิจสูง การใช้พลังงานต่ำ ประหยัดเชื้อเพลิง ความคล่องตัวมีล้อสูง เนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายของเครื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมทำได้ง่ายมาก

ขอบคุณระบบพับไฮดรอลิค, เพื่อให้ขนาดโดยรวมของเครื่องลดลงโดยการพับในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย

ความกว้างของเครื่องอยู่ที่ 3 เมตร