เครื่องตัดหญ้าทุ่งหญ้า

มันเก็บเกี่ยวทุกชนิดของพืช อาหารพืชหญ้า ทุ่งหญ้า พุ่มไม้ริมถนนและวัชพืช ที่มีสองกลองหมุนในทิศทางตรงกันข้ามและ3 อุปกรณ์ความเร็วสูงหมุนบนแต่ละกลอง

เนื่องจากข้อดีของการตัดความสูงและคุณภาพการตัดที่ระดับสูง ทำให้คุณค่าทางโภชนาการของพืชได้รับการปกป้องและแห้งในระยะเวลาอันสั้น

ทำงานได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้รถแทรกเตอร์ มีความต้องการใช้พลังงานต่ำ

โดยใช้สปริงเข็มขัดยืดตัวเพื่อป้องกันกลไกของรอก

การปฏิบัติตาม การปรับตัว ทำได้ดีทีเดียว